Újház Centrum
0
Öreg házak homlokzatának felújítása Építkezés

Öreg házak homlokzatának felújítása

2018. szeptember 26.

Mikor eljön az idő, hogy felújítsuk öreg házunk homlokzatát, sajnos nem csak azt kell eldöntenünk, milyen színt látnánk szívesen a kapun belépve. Ennél sokkal komolyabb kérdésekben is döntést kell hoznunk, főleg, ha esetleg az épület műemlékvédelmi oltalom alatt áll, vagy városképi jelentőséggel bír. Egy műemlék épület, vagy egy műemléki homlokzat mögött élni felelősség is, ezt a hivatalok is nagyon jól tudják. Az állapotromlás így nem biztos, hogy csak a saját figyelmünket kelti majd fel. Épp ezért nagyon fontos a munkák tervezési fázisában az illetékes örökségvédelmi hivatallal való kommunikáció. Ennek kimenetele a felújítás végeredményét jelentősen befolyásolhatja.

Felmerül a kérdés, hogy miként zajlik a kommunikáció. Egy minden részletre kiterjedő felújítási tervdokumentációt kell készíteni. Ebben az anyaghasználatra, a környezetre és a homlokzat alapos diagnosztikájára is oda kell figyelni. Érdemes csatolni különböző szakértők véleményét a dokumentációhoz. Így például egy kővel gazdagon díszített épületnél a kőrestaurátori szakvéleményt, melyben a szakértő a domborművek, szobrok állapotát felméri és annak helyes felújításához iránymutatást ír elő. A homlokzattal kapcsolatban érdemes forráskutatást is elvégezni, azaz felkutatni, hogy a homlokzaton milyen változásokat végeztek az idők folyamán.

Lábazatfelújítás

Bár a felújítási munkálatok csak ritkán kezdik a lábazattal, mi az átláthatóság kedvéért alulról haladunk felfele. Az öreg lábazatok fő problémája a vizesedés, és az ebből fakadó károk. A vizesedés a korai talajnedvesség ellen védő szigetelések hibáira, vagy teljes hiányára vezethető vissza. A felújítás következtében a vizesedési problémáknak meg kell szűnnie, de legalább tünetmentesnek kell lennie. Egyrészt helyre lehet állítani a szigetelést is, mely a probléma gyökerét írtja ki, de megoldásra vezethet a lábazat tartós kiszellőztetése is. Mit jelent ez? Pl.: a kőtáblákkal burkolt lábazat lapjaiba szellőzőréseket vágnak. Ez azért is hasznos, mert a falban rekedt nedvesség, sókivirágzások kárt tesznek és a felújított homlokzaton, és a belső burkolatokat hamar tönkretehetik.

Kövek felújítása

A lábazatokhoz általában puha kőtípusokat alkalmaztak, amely tönkremenetele a környezetszennyezésnek köszönhetően felgyorsult. A felújítást tisztítással kell kezdeni, melynek többféle típusa van. Esetenként a gőzborotvás megoldás elegendő, de van, amikor nedves vagy száraz homokszórással kell a felületről a felső károsodott réteget eltakarítani. Az ezután előtűnő mállott darabokat le kell szedni, a nagymértékben károsodott darabokat érdemes kicserélni.
Tisztítás után egyéb károk is előtűnhetnek. A nagyobb hibás, hiányos részeket tapaszolással lehet javítani, azonban ezt csak pár cm nagyságig érdemes elvégezni, ennél nagyobb méretű hibát részleges kő-kiváltással kell orvosolni. Kisebb repedések esetén a kőcserével való javítás értelmetlen lehet. Ilyenkor főleg mészkövek esetén jellemző javítási mód a mésztejes telítés. Máskor vízüveges telítést, vagy fluátozást is alkalmaznak, mely során a felület kémiailag átalakul, és így a csapadékvizek nem vagy kismértékben oldják fel a díszítő felületet. A homokkövek javításához is létezik olyan eljárás, melynek végén a felületen védőréteg keletkezik.

Vakolatfelújítás

A vakolat minősége a kövekéhez hasonlóan sok tényezőn múlik. Ugyanúgy fontos a fogadó falszerkezetnek, mint az alapvakolatnak, pucolásnak a minősége is. A klasszikus vakolat általában olyan habarcsból áll, mely mész, gipsz, agyag, vagy enyv és egyéb kötőanyagok, továbbá száraz adalékanyagok (homok, homokos finomkavics, kőliszt, quarzhomok puzzolán stb.) és víz felhasználásával készül. Tartalmazhat még a fizikai tulajdonságait javító adalékot, mint nád, állati szőr, üvegszál stb.
A pucolás alapanyaga lehet előregyártott szárazhabarcs, de az építéshelyszinen kötőanyagból, adalékanyagból és vízből is készülhet. Kötőanyag szerint a vakolat lehet mészvakolat, gipszvakolat, cement és/vagy mészcement vakolat, szilikátvakolat, vályogvakolat de akár műgyantás vakolat is.
Ezek felújítása is a tisztítással kezdődik. Javításra gyakran használnak szilikátvakolatot, mivel a nedvességnek jobban ellenáll.

Szilikátvakolatok

A szilikátvakolatok kötőanyagát a nátrium- szilikát (Na2SiO3) vegyület, közismert nevén vízüveg biztosítja. A vízüveg oldattal olyan vakolatot lehet készíteni, mely ellenállóbb, mint a hagyományos vakolatok. A szilikátfestékek a szilikátvakolatokhoz hasonlóan nagyon tartósak. Ez annak köszönhető, hogy a vakolat és a festékréteg közt erős vegyi kötés jön létre.

Ha már csak a színezés van hátra…

A homlokzati színképzés védelem alatt álló épületek esetén érdekes sorrendben történik. A tervdokumentációban tett javaslatok közül az örökségvédelmi hivatal dolgozója kiválaszt néhány színárnyalatot, amelyről próbafestést kér az épület homlokzatán. Ezt a szomszédos épületekhez közel szokták elvégezni, hogy azokkal a színárnyalat összhangban legyen. Tehát a színekkel nem, vagy csak nagyon kismértékben térhetünk el az eredetileg, évtizedekkel, esetleg évszázadokkal korábban megálmodottól.

Falfirkák, sókivirágzás, állagmegőrzés

Felmerül a kérdés, hogy hogyan védhetjük meg az így létrehozott értékes homlokzatot a vandálokkal, és a külső behatásokkal szemben. Erre a célra léteznek olyan speciális impregnáló szerek, melyek segítségével a burkolat könnyebben lemosható a kéretlen graffitizők beavatkozásai után.